General

Tour 1 ngày. Hành trình trải nghiệm miền tây sông nước. Khám phá cuộc sống. Khu du lịch Vinh Sang – Chợ Nổi Cái Bè- Vườn nhãn ngọc lý- Tát mương bát cá.

vinh-sang-vip-1 vinh-sang-vip-2 vinh-sang-vip-3

Thời gian khởi hành có sẵn

Chọn ngày du lịch của bạn bằng cách sử dụng lịch bên dưới để đặt chuyến tham quan này.

Tour bắt đầu từ Monday hàng tuần.

Hôm nay
Đã chọn
Có sẵn
Không có sẵn