General

Tour 3 ngày 3 đêm.

Trải nghiệm văn hoá biển đảo, phát huy tính sáng tạo, huấn luyện kỹ năng sinh tồn, trui rèn ý chí và nghị lực mỗi cá nhân, đoàn kết tập thể đưa đến thành công.

 

 

 

 

 

 

Thời gian khởi hành có sẵn

Unfortunately, no places are available on this tour at the moment